Eindelijk oplossing voor pensioen van de meewerkende echtgenoten

28 oktober 2022

De Kamer heeft donderdagnacht het wetsontwerp over het pensioen van de meewerkende echtgenoten goedgekeurd. Hierdoor komt er een einde aan de jarenlange, ongelijke behandeling.

De meewerkende echtgenoten, die jonger waren dan 50 jaar, waren vanaf juli 2005 verplicht om sociale bijdragen te betalen. Daardoor kon de groep tussen 35 en 50 jaar in de meeste gevallen niet aan een loopbaan komen van 30 jaar. De betaalde bijdragen waren dan ook verloren en leverden geen extra pensioen op.

Meewerkende echtgenoten krijgen eigen pensioen

In de aangenomen wet wordt de voorwaarde van 30 jaar vervangen: men moet 2/3 kunnen aantonen van de loopbaan die start op 1 januari 2003 tot het kwartaal dat men met pensioen gaat. Hierdoor zullen heel wat meewerkende echtgenoten een eigen pensioen hebben en op gezinsniveau zal men méér hebben dan het gezinspensioen.

Boerenbond dringt al langer aan op deze nieuwe regelgeving. Na veel overleg en parlementaire steun van onder meer federaal landbouwminister David Clarinval en de parlementsleden Nathalie Muylle en Leen Dierick komt er nu een eind aan de ongelijke behandeling.

Bron: Boerenbond.