Is er een eigen pensioen voor meewerkende echtgenoten?

2 november 2022
Er zal een eigen pensioen toegekend worden voor de jaren waarvoor er eigen bijdragen zijn betaald.