Menu

Missie

In overleg met de maatschappij wil Boerenbond bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw. Deze duurzaamheid vertaalt zich op vier terreinen:

 1. Ecologisch duurzaam
 2. Economisch duurzaam
 3. Sociaal duurzaam
 4. Maatschappelijk duurzaam

Bij de realisatie hiervan situeert de werking van Boerenbond zich op vijf domeinen:

 1. Belangenbehartiging
 2. Vorming en voorlichting
 3. Dienstverlening
 4. Vertegenwoordiging
 5. Samenwerking inzake productie, toelevering en afzet

Boerenbond doet aan belangenbehartiging via

Boerenbond geeft vorming en voorlichting via

Boerenbond verzorgt dienstverlening

Boerenbond doet aan vertegenwoordiging

Op alle beleidsniveau’s en binnen en buiten de agrarische sector.

 • Diverse instellingen
 • Adviesraden
 • Overlegorganen
 • Samenwerkingsverbanden

Boerenbond stimuleert samenwerking inzake productie, toelevering en afzet

 • Overleg met telersverenigingen
 • Machineringen