Menu

Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden

2017, het jaar waarin varkens- en melkveehouders opnieuw de kop rechten en pluimveehouders de schaduw van de fipronilcrisis van zich af proberen te schudden. Een jaar waarin wij kunnen ervaren dat het klimaat wel degelijk aan het veranderen is, met vorst- en droogteschade als gevolg. 2017, het jaar waarin het dierenwelzijn onder vuur komt te liggen en Europa aan 2020 begint te denken. Een jaar waarin wij samen proactief het zwerfvuil te lijf gaan en de Dag van de Landbouw schittert op zijn 35ste verjaardag. Een jaar waarin vreugde en pijn, ontevredenheid en ergernis soms dicht bij elkaar liggen, waarin AgroCampus en Werkers nieuwe paden bewandelen.

2017, het jaar waarin Landelijke Gilden er nogmaals in slaagt om met een mix van traditionele en innovatieve activiteiten duizenden mensen op de been te brengen. Een jaar waaarin de bank zijn plek vindt en heel wat dorpen op deze manier een warme ontmoetingsplek rijker zijn. 2017, waarin Landelijke Gilden hun syndicale opdracht scherper stellen, opkomend voor de belangen van de bewoners en belevers van het platteland. Waarin de uitgave van de inspiratiefiches 'Gemeend Landelijk' de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op gang schiet.

2017, een jaar waarin heel wat nieuwe, jonge bestuursleden onze lokale bestuursorganen van Boerenbond en Landelijke Gilden komen versterken. Een jaar waarin deze besturen een nieuw elan krijgen, om met nog meer energie en overtuigingskracht hun taak op te nemen.

Lees ons jaarverslag (pdf)

Vorige edities: