Menu

Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden

In het voorjaar werd de bestuursvernieuwing binnen Boerenbond afgerond met de verkiezing van een nieuw Hoofdbestuur voor Boerenbond en een nieuw Nationaal Bestuur voor Landelijke Gilden. Zelf kreeg ik een nieuw mandaat als voorzitter van Boerenbond en van Landelijke Gilden. Samen met onze nieuwe bestuursploegen staan we voor heel wat uitdagingen, maar tegelijk ook kansen waar we ons voor onze boeren, tuinders en plattelandsbewoners graag en voluit voor inzetten.

Droog, droger, droogst ... Deze woorden vatten de lange zomer van 2018 samen. De extreme  weersomstandigheden waren direct verantwoordelijk voor de slechtere rentabiliteit en de kleinere marges in de dierlijke zowel als plantaardige sectoren. De omzet daalde opnieuw, terwijl de kosten stegen.

De droge en warme zomer zorgde dan weer wel voor heel veel deelnemers aan de duizenden activiteiten van Landelijke Gilden, zoals gezellige dorpsmomenten, fiets- en wandeltochten, sneukeltochten en ga zo maar verder. Duizenden vrijwilligers die hun beste beentje voorzetten om dorpsgenoten mekaar te laten ontmoeten, om mensen het platteland te laten beleven.

Ook de maatschappelijke werking van Landelijke Gilden kreeg in 2018 steeds meer vorm. Met de thema’s basisbereikbaarheid, verdichting en het nieuwe wonen voorop, wordt niet alleen ingezet op het verzamelen van kennis, maar ook op het verspreiden ervan, samen met een actieve deelname aan het debat. Naast deze thema’s, kwamen ook andere maatschappelijke thema’s zoals dorpenbeleid en participatie, armoede op het platteland en samenwerkingsverbanden aan bod, die inspiratie boden voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 en die ook met de verkiezingen in 2019 hun nut zullen bewijzen.

In september hebben we opnieuw een schitterende Dag van de Landbouw neergezet, maar de Afrikaanse varkenspest, die uitbrak bij everzwijnen in het zuiden van het land, wierp helaas ook een zwarte schaduw over de varkenssector.

MAP 5 liep af in december. Het nieuwe MAP belooft een harde noot te worden. Het blijft een uitdaging om het complexe verhaal van het gebruik en de toediening van mest in al zijn facetten te bekijken en te beheren, om een goede waterkwaliteit te bereiken. Op het einde van 2018 viel ook voor de laatste keer, na 124 jaargangen, Boer&Tuinder in zijn oude vertrouwde krantenjasje in de brievenbussen.

Met dit jaarverslag brengen we de hoogtepunten en wetenswaardigheden van 2018 nog eens in kaart.

Lees ons jaarverslag (pdf)

Vorige edities: