Webinar (Zoom): Digitalisering runderpaspoorten

Sinds 13 juni is het nieuwe KB Identificatie en Registratie in voege. Dit betekent dat er vooral wijzigingen zijn voor de melkvee, vleesvee en vleeskalverhouders.

Organiser

Boerenbond Training & Opleiding

Email

Matty.Veulemans@boerenbond.be

Het meest concrete dat je misschien al heeft gemerkt is dat de gekende runderpaspoorten verdwijnen. Veehouders die dit wensen kunnen digitaal werken in de toekomst. In een eerste fase is er overgeschakeld naar nieuwe documenten die vereist zijn om dieren te verhandelen. Deze kan je als veehouder zelf afdrukken. We merken alleszins dat er nog heel wat vragen zijn omtrent deze vernieuwde procedure en documenten. Daarom organiseren we op dinsdag 5 juli om 20u een webinar waarin Veerle Ryckaert en An Van Damme (DGZ) de voornaamste wijzigingen zullen toelichten en antwoorden op uw vragen.