Inspiratieavond bedrijfsopvolging

Dit is het infomoment voor het hele gezin (ouders, bedrijfsopvolgers, partners, broers en zussen) waarbij de bedrijfsoverdracht, nu of in de nabije toekomst, centraal staat.

Organisator

Boerenbond

Contact

Diana Goris

Email

diana.goris@boerenbond.be

Telefoon

016 28 61 03

Inschrijfinfo

Voor meer info contacteer Anne-Marie Vangeenberghe (0479) 85 86 87 of mail naar info@kenniscentrumbedrijfsopvolging.be

Bij de overdracht van het familiebedrijf duiken er standaard heel wat vragen en onzekerheden op: "Wat komt er op ons af, zowel voor ons als familie als voor het bedrijf? Waar moeten we rekening mee houden? Welke stappen zijn er in zo'n opvolgingsproces? ..." Tijdens deze inspiratieavond vormen jullie vragen & behoeften onze leidraad!
Doelstellingen van infomoment:
- Weten hoe een familiale overdracht verloopt en welke elementen er meespelen.
- Leren hoe conflicten kunnen worden voorkomen en/of opgelost.
- Inzicht krijgen in de verschillende rollen in een familiebedrijf en de invloed van rolonduidelijkheid & rolvermenging.
- Getraind worden in het communiceren tussen familieleden en het beter betrekken van de andere familieleden in het traject.
- Een beeld kunnen vormen van de uitdagingen en vragen die bij de andere familieleden spelen.