Bedrijfsbezoek melkveebedrijf Lowet - Strauven

Organisator

Ferm voor agravrouwen Zuid-Oost Antwerpen

Contact

Vangenechten Griet

Email

gvangenechten@hotmail.com

Telefoon

014 58 75 37

Inschrijfinfo

Inschrijven via agra.zoantwerpen@hotmail.com

Bedrijfsbezoek Belorta en melkveebedrijf Lowet-Strauven.