Menu

Meldpunt wildschade

Om de schade door wild in beeld te brengen nodigen wij de telers uit om hun schadegevallen in te geven in een databank.

Een goede registratie gebeurt als volgt:

  1. Vul je bedrijfsgegevens in.
  2. Vul de locatie van het perceel in: gemeente, postcode, straat en dichtstbijzijnde huisnummer (slechts 1 perceel per aangifte).  
  3. Geef de beschadigde teelt en de oppervlakte op van het totale perceel. Er mag slechts één teelt ingevuld worden per formulier. Indien een gewas niet in de lijst voorkomt, ga dan naar andere, vul het gewas in en de bijhorende oppervlakte van het perceel. 
  4. Vervolgens kies je of je de schade wil opgeven of kosten die gemaakt zijn om schade te vermijden
  5. Indien je kiest voor schade kan je de verschillende diersoorten selecteren (meerdere in combinatie met ctrl-toets).
  6. Duid vervolgens het schadepercentage aan, de maand(en) waarin de schade werd veroorzaakt en de gebruikte afweermiddelen.  
  7. Kies je om kosten door te geven, dan vul je het bedrag in en selecteer je een of meerdere gebruikte maatregelen.
  8. Onderaan klik je op Indienen.
  9. In een volgend scherm krijg je de keuze om af te sluiten of een ander schade perceel met schade in te geven. Dan doorloop je dezelfde procedure als hierboven beschreven.

Bedankt voor de informatie. 

Bedrijfsgegevens van de teler
Locatie van het perceel

 

De locatie van het perceel (de x en y-coördinaten) kan je opzoeken via google maps:

https://www.google.be/maps/  (Geef je locatie in in de linker balk, klik rechts op tekstballonnetje dat verschijnt, klik op 'Wat is hier?' en er verschijnt een venstertje met adres en coördinaten)

Teeltgegevens
Schade per diersoort, periode en gebuikte maatregelen
Meerdere diersoorten aanduiden in combinatie met de ctrl-toets
Kosten

 

Dit project kwam tot stand in samenwerking met: