gbbg

Landbouw- en milieuorganisaties stellen nieuw Mestactieplan voor

7 maart 2023
De voorbije tijd werd intensief overlegd tussen de verschillende landbouw- en milieuorganisaties. Er is een akkoord.