dfd
Astrid Deneire,
regioconsulent

“Als handelswetenschapper en boerendochter werk ik voor de sector die mij nauw aan het hart ligt in een boeiende belangenorganisatie die heel wat kansen biedt. Door de gevarieerde job, de enorme variëteit aan onderwerpen en dossiers is er geen moment om me te vervelen. Ik krijg ook de kans om heel wat mensen te ontmoeten..."

Géén tegenstelling tussen landbouw en natuur

Ons werk is verre van allemaal rozengeur en maneschijn. De land- en tuinbouwsector staat onder druk, net als de organisatie. Ik word regelmatig geconfronteerd met de tegenstellingen platteland-stad en landbouw-natuur en deze tegenstellingen zijn onterecht. Ik ben trots dat ik voor een organisatie mag werken die de belangen van zijn leden verdedigt en we zullen dat altijd blijven doen.”