melkveestal met batterij

Energieverbruik beter opvolgen met Posetron-batterij

Melkveehouders Jef en Chris Vermeiren-Rombouts kozen in 2022 voor een batterijsysteem van Posetron om het energieverbruik op hun bedrijf beter te kunnen opvolgen. Ze waren een van de eerste leden van boerencoöperatie Farmpower. Boerenbondleden kunnen via het ledenvoordeel profiteren van een flinke korting op hun Farmpower-lidmaatschap als ze een Posetron-batterijsysteem aankopen.

Jef en Chris baten in Wortel een melkveebedrijf met 160 Holsteinkoeien en 110 stuks jongvee uit. “In 1991 namen we het bedrijf van mijn ouders over en zijn we hier gestart met 50 koeien”, vertelt Jef. “Na het wegvallen van het melkquotum hebben we serieus uitgebreid. In 2008 breidden we de melkveestal uit en in 2014 bouwden we een nieuwe stal. We melken met een 2x12 zij aan zij-installatie met Rapid Exit van DeLaval. Onze melk gaat naar melkerij Royal A-ware in Aalter. Op ons areaal van 60 ha met veel grasland telen we ook mais (15 ha).”

 

Spanningsprobleem

In de zomer hebben Jef en Chris een gigantisch spanningsprobleem, doordat het elektriciteitsnet niet stabiel genoeg is. “We kenden Berend Beekhuis, huidig bestuurslid bij Farmpower, al van toen hij nog voor DeLaval werkte. Hij verkocht ons zonnepanelen. Ons dag- en nachttarief tijdens het melken wisselde, waardoor het systeem uitviel. Toen plaatsten we bijkomende zonnepanelen, maar zodra dat goed draaide, werd het systeem van de terugdraaiende teller afgeschaft. Uiteindelijk kozen we in 2022 voor een batterijsysteem met 50 kWh omvormer- en 136 kWh opslagvermogen van Posetron. In totaal beschikken we over 70.000 WP (Wattpiek) aan zonnepanelen.” Via een tablet-pc ging Chris aan de slag met de Posetron-app. “Zo kon ik het energieverbruik van ons bedrijf opvolgen en onder meer energie geforceerd injecteren. Daar ben ik enkele uren per dag mee bezig. Met de keuze voor een batterij wilden we onze onafhankelijkheid van Fluvius verkleinen. Ons systeem is puur afgestemd op zelfconsumptie. In de zomer injecteren we dan gestuurd reststroom op het net.”
 

Chris en Jef Vermeiren
Farmpower

Jef en Chris waren bij de eerste leden van Farmpower, een coöperatie van en voor landbouwers en tuinders die zich verenigden voor een duurzame energiehandel en al 80 leden in heel Vlaanderen telt. “Als coöperatie van en voor boeren willen we landbouwers ondersteunen bij de transitie naar duurzame energieoplossingen”, zegt Berend. “Ons initiële idee was om samen vanuit de coöperatie bij de energieleverancier een goede energieprijs voor de boer te onderhandelen. “Zo’n goed energiecontract bedingen is nog steeds onze missie, zowel voor de afname als injectie van elektriciteit. Daar kwamen al snel batterijen bij, vermits ik die ook verdeel. “Door lid te worden van Farmpower krijgen boeren toegang tot collectieve inkoop van energie, deskundig advies en netwerkmogelijkheden met gelijkgestemde collega’s. De samenwerking met Posetron – zie verder – is slechts één voorbeeld van hoe we ons inzetten om landbouwers te helpen hun bedrijfsvoering te optimaliseren en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen. We geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn voortdurend op zoek naar partnerschappen die onze leden ten goede komen. Zo ontvangen onze leden via het Boerenbond-ledenvoordeel dankzij een initiatief van Posetron een korting van 50% op hun Farmpower-lidmaatschap, als onderdeel van een speciale actie wanneer ze een batterijsysteem van Posetron aankopen.” Onze leden zijn enkel landbouwers en tuinders, maar iedereen (mensen en partijen) die gelieerd is aan de landbouwsector kan klant worden bij Farmpower. “Dat betekent dat we jouw volume meenemen in onze onderhandelingen en je een goede prijs zullen geven. We hopen op een bepaald moment voldoende klanten te hebben zodat we zelfbedruipend zijn. Met Farmpower willen we het sturen van de batterijen zelf in de hand nemen. Met de aangesloten boeren die een batterij hebben vertegenwoordigen we nu al meer dan 20 mWh (megawattuur) aan batterijvermogen. Dankzij ons achtjarig partnership met aggregator Centrica kunnen de batterijen van onze leden ook worden gebruikt op de frequentiegestuurde onbalansmarkt (FCR). Centrica neemt dan de volledige sturing over. Ook op dat vlak willen we op termijn een partij worden die men nodig heeft om het net stabiel te houden.”
 

groepsfoto Posetron
Posetron, sterk in energieopslag

Posetron werd in 2018 opgericht om een rol te spelen in de energietransitie, met de focus op energieopslag en -beheer. “We verkopen in heel de Benelux batterijsystemen die rechtstreeks op zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Intussen realiseerden we al meer dan 200 projecten”, aldus bestuurder Chris Dirx. Samen met covennoten Marc Thewis en Frank Vandijck zocht Chris naar een leverancier die specifieke problemen rond energieopslag en -management kon oplossen. Tecloman bleek in staat om de zonnepanelen rechtstreeks te koppelen op het systeem. “Hiermee kunnen we een veel hoger rendement geven aan de klanten en uitbreiden in vergroening. Posetron is opgestart om het energiemanagement van de klant mee in het oog te houden. Een batterij is daar een sluitstuk in.”
 

Verbondenheid met sector

Het energievraagstuk was op het bedrijf van Jef en Chris zonne-energie en noodvoorziening leveren als de stroom uitvalt, zodat het bedrijf kan blijven draaien. “We bekijken steeds wat de bron is waar het bedrijf zijn energie van wil halen en optimaliseren daarrond het batterijsysteem. We werken dan specifieke oplossingen uit op maat van het bedrijf en de ambitie daarvan: wil het nog groeien, is er opvolging voorzien … Ook voor Jef werkten we twee à drie oplossingen uit.” Frank Vandijck en Chris hebben een sterke affiniteit met de landbouw. Chris groeide op op een landbouwbedrijf, Frank bij een loonwerkersbedrijf. “Daarom vinden we het ook fijn om onze kennis terug naar onze sector te brengen. De service na verkoop is voor ons net zo belangrijk als de verkoop zelf. Het ontstaan van Farmpower bekrachtigde voor ons het idee dat wat we doen, werkt voor de landbouwers. Wij leveren de batterij, maar als boer of tuinder kan je zélf de partij (energieleverancier) kiezen die de geleverde energie op het net zal plaatsen en sturen. Daarmee proberen we ons te onderscheiden. Het is dus een onafhankelijk systeem. We werken vanuit de energieoplossing. Met onze app bieden we antwoorden op vragen van landbouwers, zoals rond het geforceerd injecteren. Landbouwers zoals Jef zijn voor ons een dankbaar profiel. Ze kennen hun bedrijf volledig en staan er volledig elke dag in. Zo konden we ook in andere sectoren (industrie, logistiek, transport) – die ook hun uitdagingen hebben rond elektrificatie en hun energiebehoefte in vraag moeten stellen – aantonen dat ons systeem werkt. We halen zo’n 75 à 80% van onze omzet uit de landbouw, maar de projecten in de industrie worden groter. Dankzij die schaalvergroting kunnen we ook een stuk terug laten vloeien naar onze eerste leden, die in ons geloofd hebben. Het leuke aan werken met landbouwers is ook dat we een vraag van hen eerst proefondervindelijk kunnen uittesten. Dat is in de industrie minder makkelijk.”
 

batterijsysteem Posetron
Energie als verbreding

Intussen zijn er al diverse collega-boeren die hun batterijsysteem vergroot hebben, onder meer dankzij bijkomende verdienmodellen zoals het inspelen op de uurprijzen en de onbalansmarkt. “Een aantal landbouwers zien energie als een verbredingsactiviteit. Ze zijn gewoon om met bepaalde koersen (melk-, vlees-, veevoederprijs …) te werken. Door bij momenten zowel stroom op het net te plaatsen of van het net te halen op een slimme wijze, of door net via energieopslag te voorkomen dat er extra zonnestroom op het net komt, helpen landbouwers mee aan het oplossen van bekende netproblemen. Dus ook hier helpen de landbouwers die een Posetron-systeem hebben mee aan de oplossing! Het is dus mogelijk dat burgers rond het landbouwbedrijf plots geen of minder problemen (uitvallende omvormers) hebben, zonder dat ze het altijd beseffen”, besluit Chris.
 

Ledenvoordeel Boerenbond

• 50% korting op Farmpower-lidmaatschap
• 2 jaar gratis onderhoud op een Posetron-systeem

(i)    www.boerenbond.be/ledenvoordelen