Menu

Raming landbouwinkomen 2017

Terug naar Videos

Bij zijn evaluatie van het productiejaar naar aanleiding van de Nazomerontmoeting raamde Boerenbond de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2017 op 5,5 miljard euro, wat overeenkomt met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. De directe kosten zullen ongeveer gelijk blijven. We pleiten voor een uitgebreide waaier aan instrumenten die de landbouwsector veerkrachtiger, wendbaarder en meer crisisbestendig maken, want prijsschommelingen blijven hoofdbrekens kosten.