Menu

Kredietenrekenblad

Terug naar Tools

Met deze tool krijg je inzicht in de liquiditeit van je bedrijf en kan je beredeneerd investeren.

Als land- of tuinbouwer is het belangrijk om zicht te krijgen op de liquiditeit van je bedrijf:

  • kan je op korte termijn voldoen aan alle financiële verplichtingen? Met andere woorden,
  • slaag je er in om met je inkomsten je uitgaven op korte termijn te betalen?

Om inzicht te verwerven in liquiditeitsmanagement, ontwikkelde het Innovatiesteunpunt in het kader van het project LIONS, een cashflowvoorspeller. Met deze handige tool kan je ook het effect van een investering op je kasplanning voorspellen.

Binnen & Buiten

Met een kasoverzicht  breng je duidelijk in beeld hoeveel geld er binnen en buiten gaat. Per maand geef je jouw relevante inkomsten en uitgaven  in, waarbij het programma automatisch je cashflow genereert. Met deze tool kan je dit ook grafisch weergeven, zodat je met één blik zicht heb op je inkomsten, uitgaven en cashflow.

Zo wordt het gemakkelijker  om  in te schatten voor de komende jaren wanneer je grote  uitgaven mag verwachten en wat het effect zal zijn op je cashflow. Zo zullen in de fruitsector de arbeidsuitgaven in de plukperiode hoog liggen. Als ondernemer kan je hier elk jaar rekening mee houden. Bovendien kan je – op basis van recente gegevens – sneller en accurater inschatten wanneer je met liquiditeitstekorten te kampen gaat hebben en hoe groot deze gaan zijn.

Ook geplande investeringen hebben een belangrijke invloed op je kaspositie. Deze tool moedigt je aan om de effecten op inkomsten en uitgaven goed in te schatten zodat je beredeneerder beslissingen kan nemen. Gebruik deze kasplanningstool zodat je weet of je moet bijsturen en op welke manier je dat best kan doen.  Een ondernemer met financieel inzicht is een sterkere ondernemer!