Menu
De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de provinciale pachtprijzencommissies, per provincie en per landbouwstreek.
MAP Rekenprogramma
Boerenbond heeft een eenvoudig maar handig excel-programma uitgewerkt voor haar leden om een degelijk bemestingsplan en -register op te maken.
Werken aan je krediet, zo moeilijk is dat niet! Met dit rekenblad kan je makkelijk je kredieten (her)berekenen.
focus is dé financiële managementtool die zorgt voor een scherpe dynamische kijk op de kerncijfers van al je land- of tuinbouwactiviteiten.
Routeplanner Melkvee is een tool waarmee je strategische keuzes op je melkveebedrijf economisch kan onderbouwen.
Voor de fruittelers werd een rekenblad ontwikkeld om vlot het totale schadebedrag te berekenen.
Maak enkele simulaties om het beoogde rendement van je investering in braadkippen in kaart te brengen.
Met deze rekenmodule brengen wij de gevolgen van dit nieuwe GLB op jouw bedrijf in kaart.
Om de schade door wild in beeld te brengen nodigen wij de telers uit om hun schadegevallen in te geven in een databank.
Sinds de zomer van 1999 is het oppervlaktewatermeetnet van de VMM uitgebreid met voor de landbouw specifieke meetpunten. Bekijk stap voor stap hoe je die MAP-meetpunten moet raadplegen.
Meld je verkoopprijs voor melkvee, vleesvee, biggen en vleeskonijnen.
Via de tool TeamViewer kan een Boerenbond medewerker je verder helpen vanop afstand.