Menu
Je kan alle publicaties downloaden. Wil je de papieren versie bestellen, vul dan het contactformulier in met de naam van de publicatie die je wenst.
Jaarresultaten land- en tuinbouw 2020
Hoewel corona ook de land- en tuinbouwsector hard trof, hebben de veerkracht en het ondernemerschap van de sector de continuïteit van productie en de globale omzet kunnen verzekeren.
Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden
2019 was een jaar met ups en downs. We kregen te maken met heel wat moeilijke dossiers, maar we hebben ook kansen gekregen om een positieve boodschap naar buiten te brengen.
Scholendossier 2018
In ons scholendossier reiken wij je de hand als je opteert voor het landbouwonderwijs. Je vindt de basisinformatie over het secundair en het hoger onderwijs in enkele tabellen. Scholen en instellingen krijgen ook de kans om zichzelf voor te stellen.
Dossier zuivel
De melkveehouderij staat op een keerpunt. De Europese spelregels veranderen in 2015. Het ‘Dossier Zuivel’ bundelt de toekomstvisie van de zuivelindustrie, actief in ons land.