Menu

Waarheen met je huishoudelijk afvalwater?

Terug naar Publicaties

Eind 2007 werden de gemeenteljke zoneringsplannen definitief vastgelegd. Met deze brochure richten we ons vooral op die bewoners van het platteland - gezinnen en land- en tuinbouwers- die aangewezen zijn op een individuele behandeling van hun afvalwater.
Geen uitgebreide technische beschrijvingen wel een handleiding voor de verschillende aspecten die bij de aanleg van een kleinschalige waterzuivering komen kijken. Ook wordt er nagegaan in hoeverre de overheid op een of andere manier steun kan verlenen.

Prijs: 3 euro - 5 euro voor niet-leden (portkosten inbegrepen)