Menu

Veilig onderdak geven

Terug naar Publicaties

Sinds de erkenning van de sector als knelpuntberoep werd het voor de tuinbouw gemakkelijker om vreemde arbeidskrachten aan te werven. Als gevolg daarvan moeten deze ‘migrerende arbeidskrachten’ – mensen uit de nieuwe EU-lidstaten, met de Polen als grootste groep – tijdelijk gehuisvest worden, vaak op de tuinbouwbedrijven zelf. Dit is voor veel telers een relatief nieuw gegeven, waardoor zij zich plots geconfronteerd weten met allerlei wetgeving en regels die met deze huisvesting te maken hebben. Boerenbond informeert de telers over alle aspecten die komen kijken bij de huisvesting van seizoenarbeiders.

Augustus 2013

Download de brochure