Menu

Sierteelt&Groenvoorziening

Terug naar Publicaties

Voor wie wil weten wat er leeft in de sierteeltsector, op de hoogte wil blijven van fiscale en sociale sierteeltaangelegenheden, voeling wil hebben met de activiteiten in de sector ... is er Sierteelt&Groenvoorziening, het ledenblad van het AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie.

In Sierteelt&Groenvoorziening vind je gespecialiseerde sierteeltinformatie op technisch, bedrijfseconomisch, commercieel, algemeen economisch, sociaal en fiscaal gebied. Sierteelt&Groenvoorziening is het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt. Elk nummer is een waardevolle bron van sectorrelevantie informatie in een frisse lay-out, maandelijks bij jou op het sierteeltbedrijf.

Raadpleeg oudere artikels