Menu

Terug naar Publicaties >Sierteelt&Groenvoorziening

Voor wie wil weten wat er leeft in de sierteeltsector, op de hoogte wil blijven van fiscale en sociale sierteeltaangelegenheden, voeling wil hebben met de activiteiten binnen dé sierteelt- en groenfederatie ... is er Sierteelt&Groenvoorziening, het ledenblad van het AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie.

In Sierteelt&Groenvoorziening vind je gespecialiseerde sierteeltinformatie op technisch, bedrijfseconomisch, commercieel, algemeen economisch, sociaal en fiscaal gebied. Sierteelt&Groenvoorziening is het belangrijkste sierteeltvakblad op de markt. Elk nummer telt 44 bladzijden boeiende informatie in een nieuwe frisse lay-out, maandelijks bij jou op het sierteeltbedrijf.

Raadpleeg oudere artikels