Menu

Terug naar Publicaties >Politiek memorandum Landelijke Beweging

Politiek memorandum Landelijke Beweging

In de aanloop van de verkiezingen 2014 formuleerde de Landelijke Beweging zijn prioriteiten. Daarbij stonden, en staan nog altijd, het recht op boeren en een leefbaar platteland centraal. De Landelijke Beweging wil als sterke middenveldorganisatie een constructieve gesprekspartner blijven. Met een achterban van meer dan 200.000 leden verdient de Landelijke Beweging niet alleen een stem op vlak van land- en tuinbouw, maar ook op vlak van het hele maatschappelijke gebeuren, dit vanuit zijn werking als landbouworganisatie (Boerenbond, Groene Kring, KVLV-AGRA) en plattelandsbeweging (Landelijke Gilden, KVLV, KLJ en LRV).

Download het memorandum (pdf)