Menu

Op de eerste rij

Minister Crevits op de Bondsraad

Op de laatste Bondsraad van dit jaar hadden we minister van Landbouw Hilde Crevits op bezoek. Ze kwam haar beleidsnota toelichten maar ook antwoorden op de vele vragen die de Bondsraadsleden op haar afvuurden. Met haar gekende ongedwongen stijl kwam het tot een boeiende uitwisseling van ideeën en bezorgdheden. Praten mét boeren helpt om beter beleid te maken, en dat was ook het doel van deze ontmoeting. 

Praten mét boeren helpt om beter beleid te maken.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Retail en coöperatie in beweging

Het Forum agrarische coöperaties brengt jaarlijks de voorzitters en directeurs van onze landbouwcoöperaties samen rond een uitdagend thema. Dit jaar werd ingezoomd op het veranderende retaillandschap en hoe daar als coöperatie mee om te gaan. De marges in de retailsector staan onder druk door scherpe onderlinge concurrentie en druk van grote leveranciers. De sector kampt bovendien met een kostenhandicap ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Uitdagingen die ook ons niet vreemd zijn. Antwoorden worden gezocht in consolidatie, samenaankoop, diversificatie en meerwaardecreatie. Ook dit is zeer herkenbaar. De hefboom bij uitstek lijkt verse voeding. Een absolute kans voor onze sector. Maar hoe spelen coöperaties het best in op deze kans? De markt vraagt zowel de beste prijs als het breedste en zeer diverse aanbod aan producten en diensten. Beide lijken moeilijk samen te rijmen in één bedrijf. Toch gaan onze coöperaties er mee aan de slag en evolueren ze steeds meer richting matchmaker tussen het diverser wordende aanbod en de diverser wordende vraag. Ze zijn dan ook goed geplaatst tussen boer en consument om deze kans optimaal invulling te geven, in het voordeel van beide. Ik benadrukte in mijn slotwoord het belang van het meenemen van de leden in deze strategische evolutie, in hun denken en hun doen. Want marktgericht denken betekent voor een coöperatie ook de best passende dienst leveren aan zijn leden-producenten. Het blijft onze overtuiging dat sterke en slagkrachtige coöperaties het beste verlengstuk van de boer in de markt zijn. En dat ze de kracht hebben om met hun coöperanten te bieden wat de markt vraagt. Met het Forum agrarische coöperaties en het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen willen we onze landbouwcoöperaties prikkelen en inspireren om mee te zijn met de marktevoluties en er gepast op in te spelen.

Boerentrotse eindejaarswensen

Het wordt meer een meer een bekend fenomeen, op sommige plekken zelfs een jaarlijkse traditie voor landbouwers: lichtstoeten met tractoren. In de donkerste periode van het jaar creëren zij met prachtig versierde tractoren – sommige zijn echte juweeltjes waar dagen werk in gestoken is – een magische sfeer in onze dorpen. Initiatiefnemers van dienst zijn meestal onze eigen landelijke gilden en bedrijfsgilden, ondersteund door hun gemeentebestuur. Voor de allereerste keer vond er vorig weekend ook in mijn eigen gemeente Kortenberg – een gemeente waar landbouw door zijn ligging tussen Leuven en Brussel ruimtelijk stevig onder druk staat en waar nog weinig mensen onze landbouw en onze boeren echt kennen – zo’n lichtstoet plaats. Georganiseerd door de bedrijfsgilde en met steun van de schepen van Landbouw, mijn eigen broer trouwens. De voorbereiding ervan was best spannend want een complete duik in het onbekende. Maar wat een succes! Maar liefst 47 tractoren, uit Kortenberg maar ook van ver daarbuiten namen deel. Toegejuicht door honderden toeschouwers langs de weg die genoten van het lichtspektakel, doorkruisten ze de vier deelgemeenten. Om kippenvel van te krijgen. En vooral om #Boerentrots op te zijn! 

Dergelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde om boer en burger dichter bijeen te brengen. Al die handen en duimen langs het parcours die omhoog gingen voor onze boeren - er zal nog lang over gesproken worden bij ons in de gemeente. En ik denk dat er ook bij ons een nieuwe jaarlijkse traditie geboren is … Dank je wel dus aan alle initiatiefnemers en deelnemende boeren in heel Vlaanderen en – mag ik voor één keer chauvinist zijn? – in bijzonder aan de bedrijfsgilde Kortenberg en onze boeren uit Kortenberg en omgeving!

Zoals een dolenthousiaste ketenpartner me via Facebook suggereerde: waarom volgend jaar niet overal in Vlaanderen? Een nieuwe traditie om de samenhorigheid van land- en tuinbouw met de burgers te versterken!

Ik wens jullie allemaal magische kerstdagen en een gezellig eindejaar toe!