Menu

Melken in 2020. Groeien door ondernemerschap

Terug naar Publicaties

De Vlaamse melkveehouderij en met uitbreiding de Europese sector bevinden zich op een kruispunt inzake ontwikkeling en toekomst. Met de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015 in het vooruitzicht staat de sector voor grote uitdagingen. Gelijktijdig worden de melkveehouders geconfronteerd met een structurele hervorming van het GLB. De afbouw van de historische ondersteuning van de zuivelsector, aanvankelijk via een markt- en prijsbeleid; nadien via een systeem van inkomensondersteuning maakt plaats voor een marktgestuurd ondernemingskader. Meer dan vroeger zal de ontwikkeling van de individuele melkveebedrijven bepaald worden door de keuzes die de Vlaamse melkveehouders op basis van hun ondernemersvisie maken.

Om succesvolle keuzes te maken heeft de Vlaamse melkveehouderij behoefte aan een stabiel omhullend beleid, dat een aantal handvaten aanbiedt die zekerheid geven voor de toekomst. Deze nota is het resultaat van een discussie met de provinciale vakgroepen melkvee van Boerenbond, waarbij er tijdens een paar debatavonden een grondige doorlichting werd gemaakt van de kansen en bedreigingen voor de sector.

Download de visienota (pdf)