Menu

Landbouw 6.F, grenzen verleggen

Terug naar Publicaties
Landbouw 6.F, grenzen verleggen

Zullen we tegen 2050 9 miljard mensen kunnen voeden, rekening houdend met de klimaatveranderingen en de beperkingen van vruchtbare grond en water? Is het verantwoord om over te schakelen op biobrandstoffen en groene chemie? Mogen we kostbare landbouwgrond ook gebruiken voor natuurbehoud of recreatie? Zullen we straks geconfronteerd worden met hogere voedselprijzen? Waaraan moet een duurzame landbouw voldoen? De land- en tuinbouwsector staat voor grote uitdagingen. Er moeten nieuwe evenwichten gezocht worden, niet enkel in Vlaanderen, maar in heel de wereld. 'Landbouw 6.F, grenzen verleggen' tracht hierover op een toegankelijke manier informatie te bieden aan iedereen die wil weten hoe de vork aan de steel zit.

September 2009

Download de brochure (pdf)