Menu

Kompas voor sleutelmomenten

Terug naar Publicaties

De brochure "Kompas voor sleutelmomenten" geeft land- en tuinbouwers die voor een sleutelmoment staan een duwtje in de rug.

Door middel van de brochure willen we ondernemers een kader geven om van te vertrekken wanneer ze op een sleutelmoment staan.

Daarnaast wil de brochure uitgebreid inspireren en helpen om stil te staan bij alle aspecten die van belang kunnen zijn bij het nemen van een beslissing.

Tot slot motiveert de brochure om een concreet plan van aanpak uit te werken.

Download hier de brochure