Menu

Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden

Terug naar Publicaties

2019 was een jaar met ups en downs. We kregen te maken met heel wat moeilijke dossiers, waarvan er enkele ook in 2020 nog veel energie vragen. Maar we hebben ook kansen gekregen om een positieve boodschap naar buiten te brengen en het imago van de sector te verbeteren.

Lees ons jaarverslag