Menu

Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden 2016

Terug naar Publicaties

 

In 2016 toonden de weergoden alle grillen die ze in zich hebben. Een veel te warme winter, een donker en koud voorjaar, hevige regenval van eind mei tot juli en dan een extreem droge en soms hete nazomer. Daarbij de moeilijke prijsvorming in de hele land- en tuinbouw, met in juli een historisch lage melkprijs als uitschieter. Dit alles betekent dat 2016 een jaar was om snel te vergeten, maar tegelijkertijd een jaar dat in landbouwmiddens niet snel vergeten zal worden. 

Vanuit Boerenbond hebben wij in dit crisisjaar niets onverlet gelaten om zowel naar het beleid als in het Ketenoverleg concrete tijdelijke en structurele maatregelen te bepleiten. Vroeger was het voor een landbouwer voldoende om landbouwtechnisch bekwaam te zijn. Dat zorgde automatisch voor goede economische resultaten. Die regel gaat vandaag niet meer op. Een land- en tuinbouwer moet ook kunnen cijferen, evalueren, bijsturen en in staat zijn om op de juiste momenten aan de juiste managementknoppen te draaien. Hij is milieudeskundige, personeelsdirecteur, marketeer en moet aan storytelling kunnen doen. Kortom, hij is een ondernemer pur sang. Met de ontwikkeling van Tiber 2020, met gerichte marktinformatie en sectorspecifieke e-nieuwsbrieven heeft Boerenbond zijn leden het voorbije jaar ondersteund.

Landelijke Gilden slaagde er met 8000 activiteiten in om meer dan 500.000 deelnemers te bereiken. Landelijke Gilden staat voor traditie en voor vernieuwing. Met de mooie mix van uiteenlopende activiteiten zoals fietstochten, sneukeltochten, geocaching of initiatieven rond voedselverspilling brengen 900 lokale afdelingen van Landelijke Gilden de dorpsbewoners samen. De beweging lanceerde in 2015 de ‘ Warme Tuin’, een vorm van volkstuinieren binnen de muren van een zorgcentrum. De bewoners van het centrum en de buurtbewoners kunnen er samen tuinieren. Met de nadruk op ‘samen’. In 2016 werd dit concept succesvol uitgerold zodat Landelijke Gilden al op 15 locaties dit model van inclusieve zorg heeft gerealiseerd. Tijdens de Dorpentoer doorheen Vlaanderen ontvingen Landelijke Gilden meer dan 1000 dorpsbewoners in een lijnbus in een Landelijke Gildenkleedje. Ze werden er bevraagd naar hun mening over een leefbaar dorp. De resultaten van deze dorpsenquête vormen de basis voor ons goed onderbouwde voorstel inzake het dorpenbeleid waar de Vlaamse regering werk van wil maken. Boerenbond en Landelijke Gilden hebben in 2016 dikwijls het verschil gemaakt. Ik dank de duizenden vrijwilligers en in het bijzonder de vele bestuursleden die dit mee mogelijk hebben gemaakt.

Lees ons jaarverslag of bekijk onze tijdslijn.