Menu

Gids voor de goede omgang met landbouwdieren

Terug naar Publicaties

Voor veehouders is de kennis van de wetgeving inzake de waardige behandeling van dieren op de boerderij, bij het transport, op veemarkten en in slachthuizen een essentieel onderdeel van hun vakbekwaamheid. Deze brochure brengt op een gebalde en toegankelijke manier een overzicht van de actuele wetgeving. Daarnaast worden nog tips gegeven voor de goede landbouwpraktijk. De brochure is bedoeld als handleiding voor alle veehouders die streven naar een ethisch verantwoorde omgang met hun dieren.

Februari 2004

Download de brochure