Menu

Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij

Terug naar Publicaties

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Klimaatopwarming, de uitstoot van broeikasgassen, de ecologische voetafdruk, biodiversiteit en nog vele andere thema’s komen in de pers geregeld aan bod. Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over duurzaamheid. Afnemers van zuivelproducten stellen vragen over de inspanningen die de zuivelsector levert. Concurrenten uit de soja-industrie beweren dat hun producten beter scoren op het vlak van land- en watergebruik en inzake CO2-uitstoot.

Download de brochure (pdf 2018)