Menu

Boerenbond in de kering. Tussen 1990 en 2015

Terug naar Publicaties

Weinig Vlaamse organisaties kunnen zo’n lange staat van dienst voorleggen als Boerenbond. Gegroeid vanuit de solidariteit tussen de land- en tuinbouwers onder het motto ‘Ieder voor allen, allen voor ieder’ trekt Boerenbond al 125 jaar de rode draad door van de coöperatieve belangenbehartiging ten dienste van de sector. Bleef het gedachtengoed behouden, de manier waarop het concreet vorm kreeg evolueerde mee met de socio-economische omgeving waarin de sector zich ontwikkelde. Vanuit een periode waarin op het platteland alles draaide rond de landbouw zijn we geëvolueerd naar een platteland waar de landbouwer zijn aanwezigheid dient te verantwoorden; van het paardengespan evolueerden we naar de gps-gestuurde tractor. Het hoeft geen betoog dat zowel de leden als de buitenwereld vandaag andere verwachtingen koesteren ten overstaan van de organisatie.
In deze publicatie willen wij geen historisch overzicht brengen van alle activiteiten die Boerenbond de voorbije 25 jaar ontwikkelde. Wij willen wel een beeld schetsen van de gewijzigde omstandigheden waarbinnen de organisatie haar taak binnen de land- en tuinbouwsector in die periode heeft opgenomen. Vertrekkend vanuit het familiale land- en tuinbouwbedrijf zijn syndicale belangenbehartiging, dienstverlening en vorming al die jaren de pijlers van onze werking gebleven.

November 2014

Download de brochure