Menu

Boer (m/v) zkt tijd

Terug naar Publicaties

Deze brochure wil aanzetten tot reflectie. En uiteindelijk ook tot het nemen van actie om het werk op een efficiënte en aangename manier te blijven doen.

In deel 1 wordt gekeken naar manieren om de eigen efficiëntie te verbeteren. Vervolgens focust deel 2 op het verbeteren van het samenwerken en de afstemming tussen alle (mede)werkers op het bedrijf. In deel 3 staan tot slot enkele tips om bijkomende, externe arbeid te vinden.

Download de brochure