Menu

Terug naar Publicaties >Boer (m/v) zkt tijd

Deze brochure wil aanzetten tot reflectie. En uiteindelijk ook tot het nemen van actie om het werk op een efficiënte en aangename manier te blijven doen.

In deel 1 wordt gekeken naar manieren om de eigen efficiëntie te verbeteren. Vervolgens focust deel 2 op het verbeteren van het samenwerken en de afstemming tussen alle (mede)werkers op het bedrijf. In deel 3 staan tot slot enkele tips om bijkomende, externe arbeid te vinden.

Download de brochure