Menu

Terug naar Publicaties >Beleidsprioriteiten sectorvakgroepen 2018-2023

In dit document worden de prioritaire dossiers per sectorvakgroep opgesomd. Op basis van een stappenplan worden de noodzakelijke acties die hieraan gekoppeld worden geïdentificeerd.

Download de brochure