Menu

Beleidsprioriteiten sectorvakgroepen 2018-2023

Terug naar Publicaties

In dit document worden de prioritaire dossiers per sectorvakgroep opgesomd. Op basis van een stappenplan worden de noodzakelijke acties die hieraan gekoppeld worden geĆÆdentificeerd.

Download de brochure