Menu

2016 - Inzetten op de toekomst

Terug naar Publicaties

Naar aanleiding van het Boerenbondcongres op 2 december 2006 werd dit Congresboek samengesteld.
Het bundelt alle visieteksten van de vakgroepen, de achtergrondteksten over de sectoroverschrijdende thema’s (milieu, ruimtelijke ordening …), interviews met de vakgroepvoorzitters, enquêteresultaten en – last but not least – alle beleidslijnen voor de toekomst.
Het is een boek van 170 bladzijden geworden, ruim geïllustreerd en overzichtelijk vormgegeven. Kortom, een uitgave om  te bewaren.

December 2006

Download het congresboek