Menu

Vormingen

25 nov
1 lesmoment(en)
Net voor de zomer werd MAP 6 goedgekeurd, met enkele drastische veranderingen voor landbouwers met gronden in gebiedstype 2 en 3. Eddy Vandycke, stafmedewerker mestverwerking bij Boerenbond zal de toelichting op maat van de aanwezige varkenshouders verzorgen. Er zal ook ruimte zijn om vragen te stellen.
Locatie:
Hamme
25 nov
1 lesmoment(en)
bespreking openbaar onderzoek
Locatie:
Boutersem
25 nov
1 lesmoment(en)
De fytolicentie is een certificaat van de federale overheid en verplicht voor iedereen die als professioneel gebruiker gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken. Na het succesvol beëindigen van deze opleiding, ontvang je een attest waarmee je een fytolicentie P2 kan bekomen. Met een fytolicentie P2 mag je gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, aankopen en bewaren. Deze opleiding focust zich specifiek op de sectoren akkerbouw, grove groenten en ruwvoeders.
Locatie:
Oudenaarde
25 nov
1 lesmoment(en)
Dit is hét infomoment voor het hele gezin (ouders, bedrijfsopvolgers, partners, broers en zussen) waarbij de bedrijfsoverdracht, nu of in de nabije toekomst, centraal staat.
Locatie:
Roeselare
25 nov
1 lesmoment(en)
Ergonomie op het landbouwbedrijf
Locatie:
Gistel
25 nov
1 lesmoment(en)
MAP6
Locatie:
Wijchmaal
26 nov
1 lesmoment(en)
Energie een grote postenkost. Vrijstelling accijnzen
Locatie:
Sint-Amands
26 nov
1 lesmoment(en)
De fytolicentie is een certificaat van de federale overheid en verplicht voor iedereen die als professioneel gebruiker gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Na het succesvol beëindigen van deze opleiding, ontvang je een attest waarmee je een fytolicentie P1 kan bekomen. Hiermee mag je gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, bestellen en afhalen, zij het onder het gezag van iemand met een licentie P2 of P3. Deze opleiding focust specifiek op fruit.
Locatie:
Halle-Booienhoven
26 nov
Locatie:
POESELE
26 nov
1 lesmoment(en)
Na 20 jaar onderhandelen hebben de EU en de landen van de Mercosur een akkoord bereikt over een handelsakkoord. Hoe komt de landbouw hier uit? Zijn we als pasmunt gebruikt en betaalt de veehouder met andere woorden de auto-industrie? Zal de vleesinvoer uit de Mercosur niet sterk gaan wegen op onze prijzen? Moeten zijn aan de zelfde normen voldoen op vlak van traceerbaarheid, voedselsveiligheid, sanitair, dierenwelzijn, …
Locatie:
Lennik