Menu

Bedrijfsbezoek biologische melkveehouderij - Stekene

Terug naar Vormingen
Inrichtende vereniging: 
Innovatiesteunpunt
Contact: 
Diane Goris
Telefoon: 
016 28 61 02
In Vlaanderen is er een toenemende vraag naar biologische zuivel. Heb je een melkveebedrijf en zie je wel iets in de omschakeling naar biologische productie, dan ben je welkom op (één van) deze drie biobedrijfsbezoeken
Op 11 augustus bezoeken we het bedrijf van Maarten en Herman Cerpentier. Bio sinds 2017 met 90 melkkoeien. Zandgrond. Teelten: grasklaver, wintergerst, maïs, voederbieten, pompoen. Samenwerking met bio akkerbouwer.

Lessen 

Rondleiding met info over de ruwvoederteelten, teelttechniek, huisvesting, diergezondheid

Start & Einduur: 
13:00
 - 15:30
Lesgever: 
Sander Van Haver
Locatie: 
Maarten en Herman Cerpentier
Adres: 
Riet 13 B
Plaats: 
9190 Stekene België

Meer informatie