Menu

Begeleider landbouwboekhouding

Terug naar Onderwerp
In deel 5 van de zomerreeks laten we een begeleider landbouwboekhouding bij Boerenbond aan het woord.
Liesbet Corthout

Focus is de naam van de financiële managementtool voor land- en tuinbouwers. Het is een tool die je als boer zelf invult, maar voor het afsluiten van het boekjaar krijg je begeleiding van een medewerker van de landbouwboekhouding. Omdat zo’n boekjaar in veel gevallen niet gelijkloopt met een kalenderjaar, moesten er ook in volle coronaperiode landbouwboekhoudingen worden afgesloten. Dat deed Neel Anthonissen, samen met zijn collega’s, de laatste maanden dus vooral van op afstand.

Je bent begeleider bij de landbouwboekhouding. Een verraderlijke naam, want jullie zijn geen boekhouders?

“Een landbouwboekhouding is iets heel anders dan een fiscale boekhouding. Wij begeleiden de boer naar een bedrijfseconomisch jaarrapport. Het invullen van dat rapport doet de landbouwer zelf, ik ga dan een keer per jaar langs om alles te overlopen en eventueel aan te passen en te corrigeren. Doel is om het rapport succesvol te kunnen afsluiten bij de boer thuis. Dat maakt zowat 80% van mijn job uit. De rest zijn demo’s voor potentieel geïnteresseerde boeren, opstart van deze boeren, overleg met technische consulenten en collega’s en natuurlijk administratie. Het rapport dat wij uit het pakket focus halen, biedt een overzicht van hoe de boer ervoor staat, met een opsplitsing in de verschillende takken en teelten. Dat vormt dan de basis voor een bespreking met de technische consulent die de land- of tuinbouwer kan begeleiden om het bedrijf te optimaliseren. Zo nauw en succesvol kunnen samenwerken met de consulenten is een heel fijn aspect aan de job.”

Hoe lang doe je dit al?

“Ik ben gestart in 2018. Mijn ouders hadden een melkvee- en akkerbouwbedrijf – intussen is enkel de akkerbouwtak nog over – en ik heb agrobiotechnologie gestudeerd met als afstudeerrichting landbouw. Ik ben na mijn studies even aan de slag geweest als lesgever klauwverzorging bij AgroCampus en heb les gegeven in de land- en tuinbouwschool PITO Stabroek. Daarna ben ik in mijn huidige job terechtgekomen. Van thuis uit en ook vanuit mijn studies kende ik de melkveesector vrij goed, in de andere sectoren heb ik mij moeten inwerken. Je leert natuurlijk heel veel zowel van de collega’s als van de boeren.”

Hoe werkt het bijhouden van zo’n bedrijfseconomische boekhouding in focus concreet?

“Wij starten de bedrijven op en begeleiden hen doorheen het jaar bij het invullen. Die begeleiding gebeurt voornamelijk van op afstand, het afsluiten doen we wel bij de mensen thuis. Vroeger was het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding een verplichting voor het bekomen van VLIF-steun en waren niet alle deelnemers even gemotiveerd. Nu is dat niet meer zo, wie een bedrijfseconomische boekhouding bijhoudt, doet dat over het algemeen echt wel vanuit de overtuiging dat het hem zal helpen bij het optimaal runnen van zijn bedrijf. Deelnemen aan focus moet je zeker doen als je interesse hebt in de cijfers en wil weten wat de sterktes en zwaktes van je bedrijf zijn, uitgedrukt in euro’s. De technische resultaten komen wel aan bod, maar de focus ligt op de centen. Ik ben zelf helemaal overtuigd van het belang van een goed bedrijfseconomisch inzicht. Je kan niet naar de toekomst kijken zonder een goed inzicht in de cijfers. Zeker op momenten dat je belangrijke beslissingen moet nemen, moet je goed registreren waar het beter kan en moet. Het is niet evident, want als je alles goed wil bijhouden, kruipt hier best veel tijd in. Je geeft namelijk niet zomaar de facturen in. Bijvoorbeeld bij een factuur van kunstmest, geef je ook aan welke kunstmest je op welke teelten hebt gebruikt. Als je een gedegen eindrapport wil, moet je er ook voor zorgen dat de input goed zit. Het is aan mij om daar samen met de bedrijfsleider op toe te zien. Natuurlijk zijn er ook nog beperkingen aan het systeem. Daarvoor mogen we niet blind zijn. Er zouden nog meer koppelingen moeten komen om facturen automatisch in focus te laten inlopen. Nu zijn er al wel koppelingen, bijvoorbeeld voor leningen bij KBC Bank, maar we streven ernaar om dat uit te breiden. Dan zal ook het gebruiksgemak groter worden.”

Hoe heeft de coronacrisis jouw werk beïnvloed?

“Laat mij beginnen met een positief gevolg: ik heb veel minder moeten autorijden. Heel wat kilometers zijn inherent aan de job want hoewel ik in theorie enkel in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen werk, vind je mij in de praktijk zowat in heel Vlaanderen. Ik probeer altijd tijdig te vertrekken en als ik te vroeg ben, bekijk ik vlak voor ik binnen ga nog eens het dossier. Die reistijd viel tijdens de coronacrisis volledig weg. De technologie heeft goed geholpen om toch ook in deze periode begeleidingen te kunnen doen. Via Teamviewer kunnen wij het scherm van de boer overnemen. Geholpen door een telefoongesprek en eventueel wat foto’s die we via WhatsApp doorgestuurd krijgen, lukte het wel. Op bedrijven waar alles goed is ingevuld, verliep dat heel vlot. Je kan natuurlijk niet de emotie aflezen op het gezicht van de boer, terwijl die ook veel zegt. Niet iedereen ziet ons even graag komen, ze voelen het een beetje als een verplichting en als extra werk, maar het resultaat is echt wel relevant.”

Zijn land- en tuinbouwers geïnteresseerd in deze cijfers?

“Tot vorig jaar werkten wij met het pakket Tiber. Nu zijn wij volop aan het omschakelen naar focus. Het doel is om – samen met SBB – naar de 2000 deelnemers te gaan. Maar wat mij betreft zou iedereen inzicht moeten hebben in zijn bedrijfscijfers. Ik doe deze job omdat ik geloof dat het belangrijk is. En ik merk dat ook meer en meer boeren dat beginnen te geloven. Zo kom ik vaak in bedrijven waar de oudere generatie wil stoppen en zij willen ontdekken of het haalbaar zal zijn voor de jonge generatie om er na overname een goed inkomen uit te halen. Wie verder wil met zijn bedrijf, moet zijn cijfers kennen. Ik ben ervan overtuigd dat dit essentieel is om de komende decennia boer te zijn. Meten is weten is een cliché, maar het klopt voor elke economische sector, zeker voor de landbouw. Als landbouwer geef je je product en houd je je hand open, zonder dat je weet hoeveel erin zal vallen. Maar aan de kostenkant kan je zelf meer doen. Door niet enkel te kijken naar het algemene eindresultaat, maar ook naar de cijfers per tak, kan je als bedrijfsleider veel beter inschatten waar verbeteringen mogelijk zijn.”

Wat maakt jouw job interessant?

“Elk bedrijf is anders: ‘de boerderij’ bestaat niet. Die diversiteit tussen de bedrijven, en ook tussen de ondernemers, maakt het boeiend. Het is interessant om te zien hoe verschillende wegen kunnen leiden tot een even groot succes. Elke boer pakt het toch weer net op een andere manier aan. Ik probeer hen te helpen door bij het ingeven van de cijfers ook meteen te verwijzen naar de plaats in het rapport waar ze alles kunnen terugvinden. Standaard neem ik de uitslag van het vorige boekjaar mee, om de bedrijfsleider te helpen het resultaat goed te interpreteren. Het helpt in deze job als je perfectionistisch bent ingesteld, en ook flexibiliteit is belangrijk. Wij komen vaak meer dan andere Boerenbondcollega’s op de landbouwbedrijven en zijn zo een van de gezichten van de organisatie. Het is belangrijk om te luisteren naar de vragen en noden van de boeren en om daar dan efficiënt mee aan de slag te gaan.”