Menu

Wat bij een bedrijfsovername?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Zijn jouw referentiegegevens correct?
Minder uit dit onderwerp

Afhankelijk van de overnamedatum bestaan de referentiegegevens uit het toegangsticket, de totale subsidiabele oppervlakte van 2013 en eventueel de totale waarde van de toeslagrechten in eigendom op 21 april 2014. Een jonge landbouwer die startte op 1 januari 2014 na een volledige bedrijfsovername van zijn vader, kreeg bijvoorbeeld uitsluitend de totale waarde van de toeslagrechten op 21 april 2014 toegekend. De subsidiabele oppervlakte van 2013 zal voor deze jonge starter op nul staan, aangezien hij toen nog niet actief was. Als deze jonge starter niets onderneemt, heeft hij geen toegangsticket en er zullen ook geen nieuwe betalingsrechten aan hem toegekend worden.

Om dergelijke situaties recht te zetten, moet er een overname van referentiegegevens gebeuren. Niet elke (volledige) bedrijfsovername komt zomaar in aanmerking voor overdracht van referentiegegevens, want aan elke optie zijn er bijkomende voorwaarden verbonden. We vermelden hier de belangrijkste.

Volledige bedrijfsovername in familiaal verband. In dit geval moet er tussen de overlater en de overnemer tot een derdegraads verwantschap binnen de familie zijn. De overlater mag bovendien niet meer actief zijn en hij moet alle exploitaties overgedragen hebben aan de overnemer.

Gedeeltelijke bedrijfsovername in familiaal verband. Ook hier moet de relatie tussen overlater en de verschillende overnemers binnen familieverbanden tot een derdegraads verwantschap zijn. De overlater is ook in dit geval niet meer actief. Er moet een afzonderlijk formulier/contract/testament zijn met de verdeling van de percelen.

Verandering van juridische status. De overlater is ook hier niet meer actief. Alle zaakvoerders van de overlater moeten dezelfde zijn als de zaakvoerders van de overnemer.

Fusie.

Splitsing.

Elke bedrijfsleider met een overname of wijziging in de bedrijfsstructuur die doorgevoerd werd sinds 22 april 2013 komt mogelijk in aanmerking voor de overname van referentiegegevens en moet zijn gegevens grondig controleren.

Belangrijk om te weten is dat referentiegegevens nooit automatisch overgedragen worden. Deze overdracht moet steeds gemeld worden via het e-loket en wel vóór 21 april.