Menu

Wat als deze gegevens niet correct zijn?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Zijn jouw referentiegegevens correct?
Minder uit dit onderwerp

De referentiegegevens zijn gebaseerd op de gegevens van Landbouw en Visserij, met name de verzamelaanvraag. Natuurlijk is het mogelijk dat je niet akkoord gaat met de toegekende referentiegegevens. Er kan sprake zijn van onjuiste of onvolledige gegevens of een overmachtsituatie in de periode 2013-2015. Wil je dergelijke onnauwkeurigheden melden, dan moet je vóór 31 januari 2015 een bezwaar indienen, bij voorkeur via het e-loket.