Menu

Toekenning van nieuwe betalingsrechten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Zijn jouw referentiegegevens correct?
Minder uit dit onderwerp

Ga je akkoord met de toegekende referentiegegevens en er heeft op jouw bedrijf geen bedrijfsovername plaatsgevonden na 22 april 2013, dan hoef je voorlopig niets te ondernemen.

Je zult uiteindelijk een aanvraag tot definitieve toekenning van de nieuwe betalingsrechten moeten indienen, maar die zit vervat in de verzamelaanvraag van 2015. Als je uiterlijk op 21 april je verzamelaanvraag indient en hierin aanvinkt dat je betalingsrechten wenst, word je in het najaar van 2015 op de hoogte gebracht van je nieuwe betalingsrechten.