Menu

Witloofsector al jaren in crisis

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Witloofbarometer geeft beter inzicht in je boekhouding
Minder uit dit onderwerp

De witloofsector verkeert al geruime tijd in een crisis. Verkoopprijzen schommelen al jaren rond de kostprijs en de consument eet steeds minder witloof. Het evenwicht tussen vraag en aanbod is zoek. Kenmerkend voor de huidige crisis is de ongewoon lange duur van deze slechte prijzen. De hele keten is dan ook op zoek naar een oplossing. In de witloofsector zijn er internationaal gezien maar enkele grote spelers. Nederland, Frankrijk en België staan op kop als het gaat over productie van witloof. In de beginjaren 2000 is er in Frankrijk een grote areaaluitbreiding van witloof gebeurd. Dit heeft er toen al voor gezorgd dat de prijzen scherper werden. Vraag en aanbod waren uit evenwicht. Daarnaast zijn ook voor ons belangrijke afzetlanden zoals Duitsland en Zwitserland begonnen met eigen witloofproductie. Dit betekent dat er op de wereldmarkt alweer minder plaats is voor Belgisch witloof. Het areaal witloof in België neemt de laatste jaren dan ook af. Gelukkig worden er ook nieuwe markten aangeboord zoals Japan en de Verenigde Staten, wat enige soelaas kan bieden. Al een tiental jaren gaat de witloofsector dus van het ene slechte jaar in het andere. Door de afname in areaal, en dus ook in aanvoer, is er wel opnieuw een lichte prijsstijging de afgelopen twee jaar. Deze stijging is helaas niet groot genoeg om ook de stijging in kosten te compenseren. Zowel lonen, zaaigoed als gewasbeschermingsmiddelen worden alsmaar duurder. Als teler kan je dus maar één ding doen: zorg ervoor dat je eigen bedrijf zo rendabel mogelijk is. Maar hoe doe je dat?