Menu

Hoe zit het op mijn bedrijf?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Witloofbarometer geeft beter inzicht in je boekhouding
Minder uit dit onderwerp

Langs de kostenkant deden de telers al heel wat inspanningen. De productie van witloof is zowel arbeids- als kapitaalsintensief. Daardoor is de witloofteler nog gevoeliger voor prijsschommelingen (figuur 1). De afgelopen jaren is er op verschillende kostenposten zo veel mogelijk geoptimaliseerd, maar ook daar worden marges nu zeer klein. De productiekosten van een kilogram witloof worden geschat rond de euro, zeker als je witloof van een hoge kwaliteit wil telen. Figuur 2 toont een overzicht van de kostenverdeling voor een witloofbedrijf. Het is als teler echter van heel groot belang dat je een inzicht krijgt in je eigen kostenstructuur. Zijn jouw kosten te vergelijken met een doorsnee witloofbedrijf? Wat kan er anders? Wat kan er beter?

De Witloofbarometer geeft je meer inzicht in de financiële en economische gezondheid van je bedrijf en helpt je bij het nemen van beslissingen om kleine of grote veranderingen door te voeren in je productieproces. Je bedrijf is financieel gezond als je voldoende omzet kan genereren om al je kosten te kunnen betalen op het moment dat deze zich voordoen. Je bedrijf kan financieel gezond zijn maar het moet ook economisch gezond zijn. Je bedrijf is economisch gezond als je met de gerealiseerde omzet ook nog ruimte hebt om arbeid te betalen (zowel vreemde als eigen arbeid) en te investeren in je eigen of vreemd vermogen. Het is dus van belang dat je bedrijf op beide vlakken in orde is. Met de Witloofbarometer kan je met je eigen cijfergegevens aan de slag. De barometer bestaat uit drie verschillende Excel-rekenbladen die je helpen je bedrijfsgegevens te analyseren.

Endife 1.0 is een diagnosetool. Als teler kan je je eigen economische kengetallen invoeren (opbrengsten, kosten, activa en passiva). De tool geeft je dan feedback over de financiële én economische gezondheid van jouw bedrijf. In de vorm van acht barometers krijg je meer inzicht over je bedrijf (figuur 3). Elke barometer is een basisindicator van je bedrijfsvoering, gaande van het rendement op eigen arbeid, over het netto-bedrijfsinkomen tot de aflossingsmarge. Weet je niet goed wat een bepaalde barometer juist betekent, dan kan je meer uitleg vinden in begeleidende fiches. Hierin worden ook suggesties tot verbetering aangereikt.