Menu

Vrijstelling verkeersbelasting en kilometerheffing

Terug naar Onderwerp

Wat de verkeersbelasting en de kilometerheffing betreft, wordt geen onderscheid gemaakt naargelang van de maximumsnelheid van het voertuig. Wel is het in beide gevallen noodzakelijk dat het voertuig uitsluitend voor landbouwdoeleinden gebruikt wordt. Voor de vrijstelling van de kilometerheffing geldt bovendien dat het voertuig slechts in beperkte mate gebruikt mag worden op de openbare weg.