Menu

Technische keuring

Terug naar Onderwerp

Voor Ta-trekkers (tot 40 km/u) geldt een vrijstelling van de periodieke technische keuring als je ze uitsluitend gebruikt voor land- of tuinbouwactiviteiten. Deze vrijstelling geldt niet voor snelle tractoren. Alle tractoren categorie Tb zijn dus onderworpen aan de periodieke technische keuring, onafhankelijk van de aard van hun activiteiten. Voor tractoren met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7500 kg betekent dit dus een jaarlijkse keuring. Als de maximaal toegelaten massa minder dan 7500 kg bedraagt, is een tweejaarlijkse keuring aan de orde.