Menu

Tachograaf – rusttijden

Terug naar Onderwerp

Het gebruik van een tachograaf is gekoppeld aan het respecteren van de rij- en rusttijden. In principe is de installatie van een tachograaf verplicht zodra een voertuig met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wordt ingezet in het wegverkeer. Voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 40 km/u bedraagt, zijn vrijgesteld van de tachograaf. Ta-tractoren hoeven dus geen tachograaf te hebben, onafhankelijk van de activiteit die ermee uitgevoerd wordt.

Voor Tb-tractoren geldt er alleen een vrijstelling van de tachograaf voor zover er bedrijfseigen landbouwactiviteiten verricht worden binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats. Tb-tractoren die bijvoorbeeld ingezet worden bij grondverzet moeten dus wel een tachograaf hebben en je moet dan ook de rij- en rusttijden respecteren.