Menu

Ook aanhangwagens opgedeeld

Terug naar Onderwerp

Allereerst geven we mee dat ook de aanhangwagens opgesplitst worden in categorie a en b. Ta-tractoren (tot 40 km/u) kunnen aanhangwagens trekken van categorie a en b, Tb-tractoren (tot 60 km/u) mogen alleen aanhangwagens trekken van categorie b, dus aanhangwagens die gehomologeerd zijn voor een snelheid tot 60 km/u. Het is niet toegelaten om een zogenaamde ‘trage’ aanhangwagen te gebruiken achter een landbouwtractor van categorie Tb. Wie beslist om een Tb-tractor te kopen, moet zich ervan bewust zijn dat dit dus ook investeringen vergt in het aanhangwagenpark.