Menu

Goed overwegen

Terug naar Onderwerp

Een landbouwer of loonwerker die een snelle trekker zou willen kopen, moet afwegen wat de voor- en nadelen zijn tegenover varianten die tot 40 km/u gelimiteerd zijn. Boerenbond is geen voorstander van deze snelle tractoren en stelt dat de landbouwvoordelen maximaal gevrijwaard moeten worden voor tractoren met een maximale snelheid van 40 km/u. Ook het verkeersveiligheidsperspectief mag niet uit het oog verloren worden. Anderzijds zien sommigen een aanzienlijk voordeel in de snelheid van deze tractoren. Dit voordeel wordt belangrijker naarmate het aandeel weggebruik bij je trekker stijgt. Op dat moment wordt zo’n tractor meestal wel niet langer hoofdzakelijk ingezet voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwactiviteiten.

Tegenover dat voordeel staan vandaag al enkele bijkomende verplichtingen:

  • geen vrijstelling van de tachograaf voor niet-landbouwactiviteiten,
  • geen vrijstelling van de periodieke technische keuring,
  • een verplicht rijbewijs conform de massa voor niet-landbouwactiviteiten, ook voor bestuurders geboren vóór 1 oktober 1982,
  • geen toelating om ook aanhangwagens van categorie a te trekken.

Bovendien moet je rekening houden met de slijtage van de gedragen werktuigen, die wellicht door de hogere wegsnelheid meer onder druk komen te staan.