Menu

Gebruik van rode diesel

Terug naar Onderwerp

Voor het gebruik van rode diesel is er geen onderscheid tussen Ta- en Tb-tractoren. De accijnsvrijstelling geldt ook voor ‘snelle’ tractoren als ze uitsluitend gebruikt worden voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en visteeltactiviteiten. Ook de regelgeving rond het gemengd gebruik van tractoren is hier van toepassing, zodat je met rode diesel in je trekker niet-landbouwactiviteiten kunt uitvoeren, voor zover ze niet meer dan de helft van de draaiuren van de trekker uitmaken én je de accijnzen bijbetaalt.