Menu

Wettelijke normen teelten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Welke bedrijfsstrategie toepassen bij omschakeling naar biorundvee?
Minder uit dit onderwerp

Biologische melk kan enkel geproduceerd worden met biologisch voeder. Om het financieel en praktisch rond te krijgen, is een rundveehouder daarom bijna verplicht om het merendeel van het ruwvoeder zelf te telen. De biologische teeltwijze onderscheidt zich op drie essentiële kernpunten van de gangbare teeltmethode. Zo kan je als landbouwer geen gebruik maken van chemische meststoffen, ook niet van herbiciden, synthetische insecticiden en fungiciden én moet je verplicht biologisch zaaigoed gebruiken, op enkele uitzonderingen na.

De meeste van deze voorwaarden zijn redelijk eenvoudig haalbaar, maar onkruidbestrijding blijft moeilijk. In maaiteelten zoals gras-klaver rijzen weinig problemen. In graansilage en granen is mechanische onkruidbestrijding behoorlijk eenvoudig uit te voeren. Bij gewassen zoals maïs en voederbieten die moeilijk of heel traag dichtgroeien, is mechanische onkruidbestrijding moeilijker uitvoerbaar. Om maïs onkruidvrij te houden, zijn minstens drie tot vier werkgangen met een wiedeg en/of schoffelmachine nodig. In voederbieten is daarnaast ook manuele onkruidbestrijding noodzakelijk. Biologische rundveehouders kunnen bovendien nauwelijks een beroep doen op loonwerkers omdat er bijna geen loonwerkers zijn die zich toeleggen op de bioteelt. Een biologische rundveehouder moet als het ware ook een akkerbouwer zijn.

De teeltkeuze moet overigens zo veel mogelijk gericht zijn op de productie van eiwit (gras-klaver, luzerne …). Biologisch eiwitrijke grondstoffen zijn immers veel duurder in aankoop dan biologische voedermiddelen die rijk zijn aan energie (bijvoorbeeld maïs). Vooraf afspraken maken met collega-bioboeren om ruwvoeder te kopen, is zeker een manier om eventuele tekorten op te vangen. Gras-klaver vormt het belangrijkste gewas op een biologisch rundveebedrijf: het brengt N aan in de bodem, levert een eiwitrijk voedermiddel op en onderdrukt de onkruiden. Doorgaans neemt maïs maximaal 20% van het areaal in op een biologisch melkveebedrijf vanwege de hoger vernoemde belemmeringen.