Menu

Terug naar Onderwerp >Ondersteuning

OndersteuningTerug naar Onderwerp >


Er wordt via verschillende kanalen ondersteuning geboden aan landbouwbedrijven die willen omschakelen naar de biologische productiemethode. Financiële ondersteuning is mogelijk als je de biologische productiemethode toepast (al gedurende de omschakelperiode) in de vorm van hectaresteun, als je advies over biologische landbouw inwint en om een biobedrijfsplan op te maken. Voor investeringen specifiek voor de biologische landbouw kan je VLIF-steun krijgen, en ook voor de controlekosten op de toepassing van de biologische productiemethode door een erkend controleorgaan. Daarnaast bieden de volgende initiatieven begeleiding aan land- en tuinbouwers: ‘Bio zoekt boer’ bij de omschakeling naar de biologische landbouw, ‘Bio zoekt keten’ bij het zoeken naar een afzetmarkt. Ten slotte kan je via de biobedrijvengids contacten leggen met andere biobedrijven om samen te werken, onder meer op het vlak van mestafzet en begrazing en via de biobedrijfsnetwerken om kennis te delen.