Menu

Omschakelperiode

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Welke bedrijfsstrategie toepassen bij omschakeling naar biorundvee?
Minder uit dit onderwerp

De periode tussen het starten met biologische productie (de datum waarop een bedrijf aangemeld is bij een controle-organisatie) en het moment waarop een bedrijf als 100% biologisch wordt beschouwd, noemt men de omschakelperiode.

De omschakelperiode voor eenjarige gewassen en grasland bedraagt twee jaar. Melkvee kan na zes maanden omgeschakeld zijn, vleesvee na twaalf maanden. Vleesvee kan echter pas als bio verkocht worden (voor de slacht) wanneer de dieren driekwart van hun leven in biologische omstandigheden werden gehouden. Een bedrijf kan in stappen omschakelen. Voor melkvee geldt de volgende regeling: vanaf één jaar nadat de omschakeling van de gronden is gestart, kan het melkvee aangemeld worden. Dat vee is op zes maanden omgeschakeld. Je levert dus 18 maanden na de start van de omschakeling van je percelen de eerste biologische melk. Voor vleesvee geldt dat het volledige bedrijf in één keer omgeschakeld wordt (gedurende twee jaar).