Menu

Een werk van lange adem

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Welke bedrijfsstrategie toepassen bij omschakeling naar biorundvee?
Minder uit dit onderwerp

De volgende stap is het mentale proces. Dat neemt meestal veel tijd in beslag, want heel vaak blijven bedrijven twijfelen om effectief de stap te zetten van gangbare naar biologische productie. Bedrijven schakelen vaak effectief om als ze op een kantelpunt in de bedrijfsvoering staan. Bijvoorbeeld wanneer de toekomstige opvolger van het bedrijf biologisch wil werken, wanneer bij gebrek aan een opvolger de keuze om te investeren in verdere opschaling geen optie is, of wanneer de bedrijfsleider bij een herinvestering een nieuwe weg wil bewandelen. Ook een melkafnemer die plots beslist om de melk niet meer op te halen, kan een kantelpunt zijn. Als melkveehouder moet je dan strategische keuzes maken met het oog op de toekomst, en dan kan bio zeker een optie zijn.

Het komt in feite hierop neer: een bedrijf dat wil omschakelen neemt de tijd om kennis op te doen, een visie op te bouwen, een stappenplan te ontwikkelen en waar mogelijk gefaseerd om te schakelen.