Menu

Terug naar Onderwerpen >Welk rendement kan je behalen met voorafbetalingen?

Welk rendement kan je behalen met voorafbetalingen?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's
Alle sectoren

Het inkomen van de landbouw is op voorhand moeilijk in te schatten, maar gezien de hoge melk-, biggen en varkensprijzen mogen deze sectoren zich op basis van de eerste prognoses verwachten aan een goed inkomstenjaar. Welk nut heeft het om voorafbetalingen of hogere sociale bijdragen te betalen? In dit artikel proberen we hierop een antwoord te formuleren.