Menu

Video: Veilig omgaan met mestgassen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Weet jij hoe gevaarlijk mestgassen zijn?
Minder uit dit onderwerp

Omdat veel veehouders nog onvoldoende beseffen hoe gevaarlijk mestgassen zijn, heeft Boerenbond – in samenwerking met ILVO, het departement Landbouw en Visserij, Prevent Agri en het Varkensloket – een sensibiliseringsfilm gemaakt. Hij brengt de voornaamste aanbevelingen rond het veilig mixen van mest in beeld. Op die manier willen we het risico op ongevallen tijdens het mixen tot een minimum beperken. 

 

In samenwerking met NTV maakte Boerenbond onderstaande sensibiliseringsvideo waarin ook twee veiligheidspakketten worden voorgesteld.